Rodzaje i symbolika krzyży

Krzyż jest symbolem bardzo popularnym, obecnym w naszym życiu od bardzo dawna. Ten prosty znak posiada wiele wariantów i nie zawsze kojarzony jest stricte z wymiarem religijnym.

Dawne krzyże

Obecność krzyża w kulturach przedchrześcijańskich potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne. Prawdopodobnie często – ale nie zawsze – miał on znaczenie religijne. Wystarczy wspomnieć egipski Ankh czyli atrybut boskiej wiedzy, symbol życia i śmierci, nieśmiertelności i przeznaczenia. Kolejnym przykładem jest, obecny już w kulturach fenickiej, perskiej czy etruskiej krzyż grecki (równoramienny), symbolizujący między innymi płodność. Również krzyż celtycki, czyli taki, którego osie przecinają koło, stanowi jeden z najstarszych znaków solarnych w kulturach Indoeuropejskich.

zdjęcie maltańskiego krzyża

Krzyże współcześnie

Najczęściej wykorzystywaną obecnie formą jest krzyż łaciński, kojarzony jednoznacznie z chrześcijaństwem. Wymiar religijny przypisywany jest również krzyżowi maltańskiemu: https://www.czarymary.pl/p_875733_krzyz_maltanski, stanowiącemu znak joannitów i lazarytów. Co więcej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jako swój znak przyjęła krzyż maltański. Popularnym wariantem jest także używany przez pacyfistów, stanowiący obecnie znak pokoju, krzyż Nerona (tzw. pacyfka).