Apostolat Margaretka

Modlitwa zwana margaretką ma dość skomplikowaną historię. Łączy ona dwa kraje Kanadę oraz Bośnię i Hercegowinę.

Margaretka a objawienia w Fatimie

Matka Boska podczas objawień Fatimskich ubolewała nad upadkiem wielu kapłanów i wzywała do codziennej modlitwy na różańcu. Jednocześnie Matka Boska wzywała wiernych do modlitwy za swoich kapłanów. Modlitwy te miały wzmocnić ich wiarę i pomóc im w przezwyciężeniu codziennych trudów, jakie niewątpliwe na ich drodze ich spotykały. Modlitwa Margaretka jest tego szczególnym wyrazem.

Pierwszy kapłan Margaretki

Pierwszym kapłanem, za którego odmówiono pierwszą Margaretkę, był ojciec Jozo z Medjugorie. To do niego udała się kobieta o imieniu Margaret z Kanady.

Margaret

Margaret w wieku lat 13 zachorowała na Polio, czego wynikiem był niemal całkowity paraliż. Margaret, zamiast poddawać się, przyjęła chorobę jako swego rodzaju powołanie. Margaret zaczęła modlić się za osoby, które tej modlitwy potrzebowały. W Medjugorie stworzyła pierwszą Margaretkę, a ruch ten z czasem rozprzestrzenił się na cały świat.

Jak stworzyć Margaretkę?

Margaretka to modlitwa dedykowana dla kapłanów. Do jej stworzenia potrzeba siedmiu osób oraz kapłana, w którego intencji modlić się będziemy. Codziennie w intencji kapłana modli się jedna osoba. Pomóc w wytrwaniu w tym postanowieniu może obrazek z modlitwą za kapłana, jaką raz w tygodniu odmawiamy. Każdy z nas może przystąpić do więcej niż jedna Margaretka.